Hoe verloopt uw bestelling

Identiteit van de verkoper

Deze website is eigendom van Colman Antwerpen BVBA, onderdeel van COSC nv (hierna ‘Colman’)
Colman Antwerpen BVBA
Eiermarkt 7
2000 Antwerpen
België

E-mailadres: info@colman.be
Telefoonnummer: +32-3231.11.11
Ondernemingsnummer: BE0646.673.957
Bankrekeningnummer: BE59 7310 4046 3826

Totstandkoming aankoop

Een overeenkomst afgesloten op de maatschappelijke zetel komt pas tot stand nadat de bestelbon zowel door de klant als door een persoon bevoegd om Colman te verbinden, is ondertekend dan wel door begin van uitvoering van de overeenkomst door Fanshops.be.

De aankoop, gesloten door middel van de webshop, komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de bevestigingsmail van Colman. Deze bevestigingsmail wordt pas verzonden door Colman na een correcte betaling van de bestelling door de klant. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen o.a. m.b.t. de betalingsvoorwaarden en uitvoeringstermijnen.

Bij annulatie van een bestelling of aankoop, zelfs gedeeltelijk, behoudt Colman zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van Colman op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kunnen bewijzen.

Colman houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de consument-klant de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Colman weigeren uit te voeren.

In het geval Colman zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de aankoop/bestelling, zoals maar niet beperkt tot het niet of niet meer voorradig zijn van producten, zal Colman hiervan de klant binnen de 7 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van Colman.

Lees ook onze Algemene Voorwaarden

Winkelmandje
item
[line1] [line2]
[price] [quantity]