Retourneren & Klachten

Retourneren

 1. Als U goederen bij ons koopt, heeft U gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat U de goederen niet wenst te houden.  U kunt Uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaalt U zelf).  Binnen de 30 dagen nadat we Uw bestelling teruggekregen hebben, betalen we U de volledige aankoopprijs ervan terug via een bankoverschrijving. U dient Uw bankgegevens mee te sturen, zodat wij de terugbetalingsprocedure in werking kunnen stellen.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor Uw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. 
 3. Wij voorzien een terugbetalingstermijn tot 30 dagen nadat wij Uw bestelling in dezelfde conditie hebben mogen ontvangen in onze winkel als waarin deze opgestuurd is geweest.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat U zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als U de goederen nog wilt kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag U ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of U het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als U de goederen terugstuurt, dient dit te gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 
 5. U kunt Uw retourpakket retourneren via de post, een koerier of in een van onze winkels terugbezorgen. 
 6. Om Uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, dient U het Retourformulier in te vullen en dit op te sturen naar info@colman.be of Colman Antwepen, Eiermarkt 7 bus 1, 2000 Antwerpen, België. Wij zullen U per e-mail een ontvangstbevestiging van Uw herroeping sturen.

Download het retourformulier in PDF-formaat.

Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Indien U toch klachten zou hebben over onze diensten, kunt U ons contacteren via:
  email: info@colman.be
  telefoon: +32-(0)3.231.11.11
  per post: Eiermarkt 7 bus 1, 2000 Antwerpen België.
  We doen ons uiterste best om Uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan U als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. U kan
  hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. info@safeshops.be
 4. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl 
 5. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt U bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

Lees ook onze Algemene Voorwaarden

Winkelmandje
item
[line1] [line2]
[price] [quantity]