Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.colman.be - Laatste aanpassing: 22 september 2023

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel   4 – Herroepingsrecht
Artikel   5 – De prijs
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Conformiteit en garantie
Artikel   8 – Levering en uitvoering
Artikel   9 – Duur
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Deze website is eigendom van Colman Antwerpen BV, onderdeel van COSC nv (hierna ‘Colman’)
Colman Antwerpen BV
Eiermarkt 7
2000 Antwerpen
België

E-mailadres: info@colman.be
Telefoonnummer: +32-3231.11.11
Ondernemingsnummer: BE0646.673.957
RPR Antwerpen
Bankrekeningnummer: BE59 7310 4046 3826

Rolex Sectie

Terwijl u de Rolex sectie op onze website bezoekt, kunt u interageren met een "embedded" website van www.rolex.com. In dat geval zijn enkel de Gebruiksvoorwaarden, Privacyvoorwaarden en Cookievoorwaarden van www.rolex.com van toepassing.

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan U als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in landen van de Europese Unie. Als U een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we Uw bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet U minstens 18 jaar oud zijn. Als U geen 18 bent, vragen we U om de bestelling door Uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 
 5. Als U online bestelt, bezorgen we U bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat U kunt opslaan of afdrukken. We raden U overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kunt U als consument altijd de meest voordelige tekst in Uw voordeel inroepen.

Artikel 3 Ons Aanbod en Uw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we U verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om U een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om U alsnog te leveren. 
 3. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we Uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor Uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, American Express, China Union Pay, Alipay en overschrijving. Indien de uitgever van Uw kaart weigert om in te stemmen met Uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van Uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 
 4. Om een product aan te kopen, voegt U het product toe aan Uw winkelmandje. Nadien geeft U Uw contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest U Uw wijze van levering: opsturen naar een bepaald adres of afhalen in een van onze winkels. In de laatste stap krijgt U een overzichtspagina, aanvaardt U onze algemene voorwaarden en bevestigt U Uw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als U deze stappen heeft doorlopen, is Uw aankoop definitief. 

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. Als U goederen bij ons koopt, heeft U gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat U de goederen niet wenst te houden.  U kunt Uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaalt U zelf).  Binnen de 30 dagen nadat we Uw bestelling teruggekregen hebben, betalen we U de volledige aankoopprijs ervan terug via een bankoverschrijving. U dient Uw bankgegevens mee te sturen, zodat wij de terugbetalingsprocedure in werking kunnen stellen.
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor Uw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. 
 3. Wij voorzien een terugbetalingstermijn tot 30 dagen nadat wij Uw bestelling in dezelfde conditie hebben mogen ontvangen in onze winkel als waarin deze opgestuurd is geweest.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat U zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als U de goederen nog wilt kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag U ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of U het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als U de goederen terugstuurt, dient dit te gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 
 5. U kunt Uw retourpakket retourneren via de post, een koerier of in een van onze winkels terugbezorgen. 
 6. Om Uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, dient U het Retourformulier in te vullen en dit op te sturen naar info@colman.be of Colman Antwepen, Eiermarkt 7 bus 1, 2000 Antwerpen, België. Wij zullen U per e-mail een ontvangstbevestiging van Uw herroeping sturen.

Download het retourformulier in PDF-formaat.

Artikel 5 De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat U Uw aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van Uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft U geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van Uw browser.

Artikel 7 Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan Uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die U ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen U natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van Uw bestelling bestaande wetten. Bij elke diamant groter dan 1 karaat wordt een gemologisch certificaat afgegeven van GIA of HRD.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed, welke niet zijn veroorzaakt door foutieve manipulatie, tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld. 
 3. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Elk product dat verkocht wordt komt ook met ten minste twee jaar fabrieksgarantie, indien deze termijn langer is, zal dit aangegeven zijn. Indien deze garantie niet internationaal wordt ondersteund door de fabrikant, dan zal Colman het garantiegeval voor U behandelen.

Artikel 8 Levering en uitvoering

 1. Alle goederen worden geleverd op het door U bij Uw bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel op voorraad is wordt het aangeboden op Uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet op voorraad is, maar U het wel wenst te bestellen trachten wij het product te leveren binnen de 30 dagen. Wij informeren U in dit geval over de eventuele leveringstermijn.
 3. Leveringen gebeuren via een koeriersdienst via de standaard service, indien U een express levering wenst worden de leveringskosten aan U doorgerekend. Leveringen zullen gebeuren op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur op het door U aangegeven adres.
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij U altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kunt U kosteloos afzien van Uw bestelling.  In dat geval betalen wij U uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft U dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als U ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat U ze liever niet wil houden, bent U verantwoordelijk voor het transport.
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die U had besteld, moet U dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. U dient hiervoor het “retourformulier” te gebruiken, welke U hier kunt downloaden en opslaan. Heeft U bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kunt U contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info@colman.be.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een   (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag U bijvoorbeeld foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Indien U toch klachten zou hebben over onze diensten, kunt U ons contacteren via:
  email: info@colman.be
  telefoon: +32-(0)3.231.11.11
  per post: Eiermarkt 7 bus 1, 2000 Antwerpen België.
  We doen ons uiterste best om Uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan u als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. U kan
  hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. info@safeshops.be
 4. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl 
 5. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt U bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr

Aanvullende ondersteuning

Indien U bovenstaande voorwaarden niet begrijpt of indien U een vraag of opmerking heeft, kunt u contact opnemen met Colman. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een email aan info@colman.be. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Lees ook onze Privacy Policy en Cookie Policy

Winkelmandje
item
[line1] [line2]
[price] [quantity]